REGULAMIN CYKLU MARSZY NORDIC WALKING

NORDIC WALKING Z KASZUBY BIEGAJĄ 2021

 

I CEL

 • Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej.
 • Propagowanie formy rekreacyjnej, jaką jest „Nordic Walking”.
 • Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych (integracja międzypokoleniowa).
 • Aktywizacja społeczeństwa
 • Promocja Cudownych Kaszub
 • Rekreacja bez rywalizacji sportowej.

 

II ORGANIZATOR

 • Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej.
 • Kontakt: 515 496 059, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • III TERMIN I MIEJSCE

24 marsze

Kto ukończy min. 19 Marszy otrzyma   STATUŁĘ REMUSA NW

 

IV TRASA MARSZU

 • według mapy

V ZGŁOSZENIA

 • Rejestracji należy dokonywać na stronie https://zapisy.info do lub osobiście w biurze imprezy

 

VI KOSZTY UCZESTNICTWA

 • (przelew bankowy)

20 zł (dzieci i młodzież do 18. roku życia),

26 zł (osoby dorosłe),

 • W dniu imprezy

35 zł (niezależnie od wieku)

Rachunek bankowy Kaszubskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej:

Konto BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0262 8920

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko osoby startującej, napis „Marsz NW” oraz adres zamieszkania
• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
• Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do Marszu.

 

VII ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

Każdy z uczestników Marszu otrzyma:

 • Numer startowy
 • Pamiątkowy medal na mecie Marszu
 • Kawa, herbata, woda, ciastka
 • Gorący poczęstunek
 • Depozyt i przebieralnie,
 • Serwis medyczny

VIII WARUNIKI UCZESTNICTWA, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W rajdzie mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań lekarskich.
 • Dzieci i młodzież do lat 18 mogą wziąć udział w Marszu za pisemną zgodą  rodziców lub opiekunów prawnych
 • Każdy uczestnik powinien zapoznać się i zaakceptować Regulamin Marszu.
 • Uczestnik powinien uiścić opłatę startową.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu
 • Każdy z uczestników ma obowiązek stawienia się w biurze imprezy i podpisania listy startowej w godzinach .
 • Marsz ma charakter rekreacyjny
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie, gdyż trasa będzie przebiegać drogami publicznymi z okresowymi wyłączeniami ruchu.
 • Każdy z uczestników bierze udział w Marszu na własną odpowiedzialność, a za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Osoby nieprzestrzegające Regulaminu lub stwarzające zagrożenie będą wykluczone z grona uczestników.
 • Organizator Marszu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy jak ich doznają uczestnicy imprezy.
 • Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie ewentualnego wypadku nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
 • Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w szczególności w Internecie.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w Marszu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie NNW.
 • Marsz odbędzie się w zaplanowanym terminie bez względu na pogodę

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.