REGULAMIN  CYKLU BIEGÓW
KASZUBY BIEGAJĄ na 5 km 2022

 

Kaszuby Biegają na 5 km 2022
To cykl 8 niezależnych biegów na  dystansach około 5 km. Biegi prócz promocji zdrowego stylu życia, mają promować miejsca wyjątkowe oraz zaprezentować tysiącom miłośników biegania fantastyczne Kaszuby ich unikatowe piękno. Każdy będzie mógł podziwiać piękno przyrody, zadbane, czyste lasy cudowne jeziora oraz wspaniałe widoki. Każdy na pewno będzie oczarowany wyjątkowa przyrodą.

 

I Cel
• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych
• Promocja piękna przyrody, cudownych lasów jako miejsca wypoczynku oraz obcowania z przyrodą mieszkańców województwa pomorskiego.
• Promocja Kaszub w szczególności miejsc wyjątkowych

 

II Organizator
• Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

 

Współorganizatorzy:
• Gminy Województwa Pomorskiego,
• Lasy Państwowe
• Powiaty Województwa Pomorskiego
• Stowarzyszenia
• Instytucje Sportowe, Kulturalne, Turystyczne
• Organizacje Społeczne

Kontakt:
Dyrektor Kaszuby Biegają : Henryk Miotk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro:  515 496 059
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oficjalna strona cyklu: www.kaszubybiegaja.pl

 

III Terminy i miejsca biegów

Terminarz i miejsca poszczególnych biegów dostępne na:
 
 
 
 
IV Klasyfikacja w poszczególnych biegach

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca I - VI.

Kategorie:

• K1 (0-29 lat)
• K2 (30-39 lat)
• K3 (40-49 lat)
• K4 (50-59 lat)
• K5 (60 i więcej)
• K6 (70 i więcej)

• M1 (0-29 lat)
• M2 (30-39 lat)
• M3 (40-49 lat)
• M4 (50-59 lat)
• M5 (60 i więcej)
• M6 (70 i więcej)Klasyfikacja Generalna cyklu Kaszuby Biegają
Za miejsca w poszczególnych biegach zawodnik zdobywa punkty wg klucza:
1m – 1 pkt.
2m – 2 pkt.
3m – 3 pkt.
…. itd

 O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje łączna ilość punktów zgromadzona w 6 najlepszych startach, według zasady , - czym mniejsza ilość punktów tym wyższe miejsce. Przy równej ilości punktów decyduje kolejność na mecie w ostatnim biegu cyklu. Aby być sklasyfikowanym trzeba ukończyć min. 6 biegów w formie tradycyjnej.

Cykl KB na 5 km zostanie zakończony w 2022r. 

O zakończeniu cyklu decyduje organizator na podstawie wytycznych rządowych. Dla przykładu cykl może się zakończyć w formie tradycyjnej na 5 biegach. Prosimy wziąć to pod uwagę planując starty.

 

 

V Pomiar czasu
Pomiar czasu i ustalenie kolejności, odbywa się za pomocą systemu chipów pasywnych. Zawodnik pobiera chip w biurze zawodów bezpłatnie i bez kaucji. Posiadanie chipa jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Uwaga! Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. Chip powinien być zamontowany do buta. Oficjalnym czasem na poszczególnych biegach jest czas brutto.

 

VI Nagrody i świadczenia dla zawodników
Uczestnik biegu otrzyma numer startowy oraz zwrotny chip. Po każdym z biegów organizator zapewnia pamiątkowy medal, ciepły posiłek oraz napoje.
Nagrody w poszczególnych biegach ujęte zostaną w oddzielnych regulaminach.W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn organizator przewiduje:
• puchary lub statuetki za miejsca I - X
• nagrody rzeczowe za miejsca I – III 
• puchary lub statuetki za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach.

K 1 (0-19 lat)
K 2 (20-24 lat)
K 3 (25-29 lat)
K 4 (30-34 lat)
K 5 (35-39 lat)
K 6 (40-44 lat)
K 7 (45-49 lat)
K 8 (50-54 lat)
K 9 (55-59 lat)
K 10 (60-64 lat)
K 11 (65-69 lat)
K 12 (70 i więcej)
M 1 (0-19 lat)
M 2 (20-24 lat)
M 3 (25-29 lat)
M 4 (30-34 lat)
M 5 (35-39 lat)
M 6 (40-44 lat)
M 7 (45-49 lat)
M 8 (50-54 lat)
M 9 (55-59 lat)
M 10 (60-64 lat)
M 11 (65-69 lat)
M 12 (70 i więcej) KASZUBSKI STOLEM
Osoby, które ukończą wszystkie biegi cyklu KB na 5 km 2022  otrzymają statuetki KASZUBSKIEGO STOLEMA

Nagrody dotyczące cyklu KB na 5 km 2022 zostaną wręczone podczas Gali Kaszuby Biegają 2022

 

 

 

VIII Zgłoszenia do biegów
Zgłoszenia do poszczególnych biegów dostępne tutaj https://zapisy.info

 

IX Sprawy finansowe

wersja stacjonarna:

a) Jednorazowa opłata na cały cykl wynosi 250 zł (płatna do 28.02.2022), potem 290 zł 
b) Srebrni Honorowi Uczestnicy - 220  zł płatne jednorazowo do dnia 28.02.2022, potem 290 zł (zdobywcy tytułu Kaszubskiego Stolema 2021)
c) Złoci Honorowi Uczestnicy - 190 zł płatne jednorazowo do dnia 28.02.2022, potem 290 zł (zwycięzcy kategorii oraz miejsca I-VI Klasyfikacji Generalnej 2021)
d) Osoby, które ukończyły 70 lat lub ukończyły wszystkie biegi w ramach wszystkich edycji Kaszuby Biegają są zwolnione z opłaty startowej (Warunek - rejestracja elektroniczna przed każdym wybranym biegiem)

 

Listy Złotych i Srebrnych uczestników znajdują się w dolnej części regulaminu.

 

wersja wirtualna:

a) Jednorazowa opłata na cały cykl KB 2022 na 5 km wirtualnie wynosi 240 zł

 

Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy
Kaszubskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
Konto BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0262 8920

 

Opłat  na cały cykl należy dokonywać na rachunek bankowy z dopiskiem: "CKB 5 2022" + dane osoby


W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko osoby startującej, nazwę biegu oraz adres zamieszkania.
• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
• Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu.X Uczestnictwo

• Obserwuj komunikaty dotyczące pandemii i dostosuj się do obowiązujących przepisów www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

• Aby uniknąć zamieszania co do opcji pokonania biegu (stacjonarnie lub wirtualnie), informujemy, że raz dokonana rejestracja może ulec zmianie na 10 dni przed określona datą biegu za dodatkową opłatą 10 zł ( wpływy zostaną przekazane w grudniu 2022 r. na cele charytatywne)

• Zawodnicy którzy zostali kiedykolwiek złapani na dopingu nie mogą wziąć udziału w biegu w ramach cyklu KASZUBY BIEGAJA na 5 km 2022
• Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w cyklu KASZUBY BIEGAJA na 5 km 2022 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwościami odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
• Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub
uczestnictwem w cyklu KASZUBY BIEGAJA na 5 km 2022.
• Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
• W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przedzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
• W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów wraz z dowodem osobistym
• Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach.
• Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
• Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu oraz cyklu Kaszuby Biegają.
• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
• Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

XII Wydarzenia towarzyszące

W zależności od imprezy:
1. Festyny
2. Rajdy, zawody Nordic Walking
3. Zawody biegowe dla dzieci i młodzieży
4. Konkursy plastyczne

XIII Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, 83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 1, NIP: 5892011084
2. Dane osobowe uczestników poszczególnych biegów i cyklu Kaszuby Biegają będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w biegach i cyklu Kaszuby Biegają. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
7. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegach i cyklu Kaszuby Biegają obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej biegów oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania biegów.
8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach i cyklu Kaszuby Biegają.

XIV Postanowienia końcowe
1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy.
2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach.
3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami.
6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych.
9. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w Internecie.
10. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
11. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy oraz podania niewłaściwych danych przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
12. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł.
13. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
14. Nagrody nieodebrane przez uczestników danego biegu po 14 dniach zostają przekazane na inne cele.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

 

 kb5 zloty uczestnik 2022

 

szablon kb5 srebrny1